Image Alt

Onderhoudscontract

Voor elke Website – Webshop door Webbart ontwikkeld en / of gesupporteerd kan u een onderhoudscontract aangaan.
Deze onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt stilzwijgend telkens voor 1 jaar verdergezet. Jaarlijks kunnen er prijswijzigingen optreden, dewelke door Webbart uiterlijk 1 maand vóór het beëindigen van de lopende overeenkomst aan “De Klant” zullen worden meegedeeld.

Vergoeding

Alle vermelde prijzen in deze overeenkomst zijn exclusief BTW.
Voor de in deze overeenkomst inbegrepen onderhoudswerkzaamheden, wordt een maandelijkse kost van 100,00 € aangerekend.
“De Klant” kan er voor kiezen om deze onderhoudsvergoeding maandelijks over te schrijven aan 100,00 € / maand, oftewel ineens voor een volledig jaar, waarbij het totaalbedrag dan komt op 1.000,00 € / jaar. Hierbij geniet “De Klant” zodus een korting van 2 maanden.
Diensten die niet zijn inbegrepen in deze overeenkomst, worden verrekend aan het reguliere uurtarief van 80,00 € tenzij anders vermeld, en zullen worden doorgerekend na het opleveren ervan.

Wat is inbegrepen in deze overeenkomst

Bewerken, herzien, bijwerken of nieuwe tekstuele inhoud op bestaande pagina’s op verzoek van “De Klant”.
Zorg voor een volledige back-up van de website voor de duur van dit contract. Deze back-up wordt volledig afgeleverd aan “De Klant” bij de beëindiging van het contract.
Aanmaken E-mailaccounts binnen het domein waarvoor deze overeenkomst is opgemaakt.
Toevoegen van 10 nieuwe pagina’s (zowel standaard als niet-standaard) aan de huidige website.

Wat is niet inbegrepen in deze overeenkomst

Restyling van de website.
Toevoegen van nieuwe pagina’s (boven de 10 pagina’s die inbegrepen zijn). Deze worden aan de reguliere prijzen, zijnde 50,00 € / pagina voor standaard pagina’s en 100,00 € / pagina voor formulieren, brochures, gastenboek, fotoalbum, … aangerekend.
Toevoegen van subdomeinen.