Image Alt

Onderhoudscontract

Voor elke Online Toepassing door Webbart ontwikkeld en / of gesupporteerd kan u een onderhoudscontract aangaan.
Deze onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar en wordt stilzwijgend telkens voor 1 jaar verdergezet. Jaarlijks kunnen er prijswijzigingen optreden, dewelke door Webbart uiterlijk 1 maand vóór het beëindigen van de lopende overeenkomst aan “De Klant” zullen worden meegedeeld.

Vergoeding

Alle vermelde prijzen in deze overeenkomst zijn exclusief BTW.
Voor de in deze overeenkomst inbegrepen onderhoudswerkzaamheden, wordt een maandelijkse kost van 150,00 € aangerekend.
“De Klant” kan er voor kiezen om deze onderhoudsvergoeding maandelijks over te schrijven aan 150,00 € / maand, oftewel ineens voor een volledig jaar, waarbij het totaalbedrag dan komt op 1.500,00 € / jaar. Hierbij geniet “De Klant” zodus een korting van 2 maanden.
Diensten die niet zijn inbegrepen in deze overeenkomst, worden verrekend aan het reguliere uurtarief van 80,00 € tenzij anders vermeld, en zullen worden doorgerekend na het opleveren ervan.

WAT IS INBEGREPEN IN DEZE OVEREENKOMST

Bewerken, herzien, bijwerken of nieuwe tekstuele inhoud in bestaande modules / lijsten / … op verzoek van “De Klant”.
Zorg voor een volledige back-up van het pakket voor de duur van dit contract. Deze back-up wordt volledig afgeleverd aan “De Klant” bij de beëindiging van het contract.
Toevoegen van 5 nieuwe modules / lijsten aan het huidige pakket.

WAT IS NIET INBEGREPEN IN DEZE OVEREENKOMST

Restyling van het pakket.
Toevoegen van nieuwe modules / lijsten (boven de 5 die inbegrepen zijn). Deze worden aan de reguliere prijzen, zijnde 150,00 € / item (module, lijst, …) aangerekend.